Nhân viên IT - Phần cứng mạng

Nhân viên IT - Phần cứng mạng

Làm việc tại Lâm Đồng

Hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: 15-02-2019

Đang tuyển
Mô tả

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên IT - Phần cứng mạng

Tổng quát vị trí

Tổng quát công việc
  1. Thiết lập và vận hành hệ thống máy tính, mạng và các trình ứng  dụng;
  2. Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy tính, mạng;
  3. Sửa chữa, thay thế các máy móc, thiết bị vi tính.
Yêu cầu chính
  1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;
  2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm;
  3. Có khả năng sử dụng tốt các ứng dụng / thiết bị phục vụ cho văn phòng;
  4. Có kinh nghiệm trong việc thiết lập, cài đặt, quản lý, vận hành, xử lý sự cố máy tính và mạng ;
  5. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Quyền lợi

Làm việc tại: Lâm Đồng

Hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: 15-02-2019

Vui lòng hoàn thành các thông tin bên dưới

Kéo và thả
Chọn tập tin

Tin tuyển dụng khác

Xem thêm