Tổ Trưởng Sản Xuất (Làm Việc Tại Lâm Hà - Lâm Đồng)

Tổ Trưởng Sản Xuất (Làm Việc Tại Lâm Hà - Lâm Đồng)

Làm việc tại Lâm Đồng

Hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: 31-03-2019

Đang tuyển
Mô tả

Vị trí tuyển dụng

Tổ Trưởng Sản Xuất (Làm Việc Tại Lâm Hà - Lâm Đồng)

Tổng quát vị trí

1. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất sẵn có theo mục tiêu của công ty đề ra.

2. Quản lý công nhân, trang thiết bị sản xuất theo mục tiêu của bộ phận sản xuất.

3. Báo cáo tiến độ sản xuất cho Phó quản đốc sản xuất.

Tổng quát công việc
Yêu cầu chính

1. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Ưu tiên: chuyên ngành Sinh học, Nông nghiệp hoặc các chuyên nghành liên quan.

2. Có khả năng tổ chức, quản lý, và điều hành công nhân.
 

Quyền lợi

1. Bảo hiểm theo quy định

2. Phụ cấp

3. Đồng phục

4. Thưởng

5. Chăm sóc sức khỏe

6. Đào tạo

7. Tăng lương

8. Chế độ nghỉ phép

9. Có xe đưa đón

Làm việc tại: Lâm Đồng

Hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: 31-03-2019

Vui lòng hoàn thành các thông tin bên dưới

Kéo và thả
Chọn tập tin

Tin tuyển dụng khác

Xem thêm