BioPro Ambly 1

* Thành phần:
Amblyseius cucumeris
50.000 con/hũ

* Đối tượng sử dụng :
Phòng trị bọ trĩ, nhện trên cây dâu tây, nhện trắng