BioPro Ambly 2

* Thành phần:
Amblyseius swirski
50.000 con/hũ

* Đối tượng sử dụng:
Trứng, con non của bọ trĩ, bọ phấn, nhện