BioPro Hypo

* Thành phần:
Hypoaspis mite
10.000 con/hũ

* Đối tượng sử dụng:
Ấu trùng các loại ruồi, nhộng của bọ trĩ, tuyến trùng, và con non các loại sâu sống trong đất.