BioPro Nema

* Thành phần:
Paecilomyces lilacinus
Mật độ bào tử : 1010/g

* Đối tượng sử dụng:
Kiểm soát hầu hết các loại tuyến trùng hại rễ: tuyến trùng nốt sần, tuyến trùng gây thối rễ,....