BioPro Tricho

* Thành phần:
Trichoderma Harzianum
Trichoderma Asperrellum
Trichoderma Reesei.
Trichoderma Spirale
Mật độ bào tử: 109 CFU's/gram

* Đối tượng sử dụng:
Đối kháng, phòng ngừa các nấm bệnh trong đất và làm men ủ phân hữu cơ vi sinh.