BioPro Tricho Harzianum

* Thành phần:
Trichoderma Harzianum
Mật độ bào tử: 109 CFU's/gram

* Đối tượng sử dụng:
Đối kháng, phòng ngừa các nấm bệnh trong đất và hỗ trợ tiêu diệt tuyến trùng.