Chế phẩm sinh học BLM

* Thành phần:
Tập hợp các chủng vi sinh vật có lợi từ địa phương.

*Đối tượng sử dụng:
Phân giải các chất hữu cơ, khử trùng và làm sạch môi trường.
Hỗ trợ kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng.