Đất Hữu Cơ 25dm2

* Thành phần:
Chất hữu cơ giàu dinh dưỡng
Vi sinh vật có ích
Khoáng chất đa, trung, vi lượng

*Công dụng:
Cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, hộ trợ kiểm soát các bệnh gây hại.
Tăng sức để kháng cây trồng....