Lá Dong

Công ty có các loại lá như dương xỉ, lá nguyệt quế, lá chanh, lá dong,… Hầu hết các loại lá được trồng trong nhà và phải mất thời gian trên 2 năm mới thu hoạch sản phẩm.

Lá được đóng gói thành bó 10 hoặc 20 cành tùy theo loại

Độ bền: từ 10-12 ngày

Sản Phẩm Liên Quan