Elena

Rose Lily hiện tại có 3 giống hoa với các màu trắng và hồng.

Rose Lily được phân loại dựa vào số nụ hoa có thể nở được trên một cành (3F+, 4F+). RoseLily được đóng gói trong giấy kính Dalat Hasfarm, mỗi bó gồm 5 cành.

Độ bền: Khoảng 10 ngày
Thị trường chính: Việt Nam.

Sản Phẩm Liên Quan