Tender White

Sống Đời Cắt Cành hiện tại có 12 giống hoa với các màu trắng, đỏ, vàng, cam hồng.

Hoa được phân loại theo chiều dài từ 40cm đến 60cm. Mỗi bó gồm 5 cành.

Độ bền: khoảng 2 tuần.
Thị trường chính: Việt Nam.