Dalat Hasfarm - Chặng Đường Phát Triển Bền Vững

Dalat Hasfarm - Chặng Đường Phát Triển Bền Vững

Tin tức

05-02-2024

Có những thành quả được tạo nên từ sự nhiệt huyết!

Có những giá trị được định hình từ tầm nhìn, sứ mệnh và thúc đẩy sự phát triển của thế hệ tương lai! Là doanh nghiệp với chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, Dalat Hasfarm nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

Chúng ta hiểu rằng sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ đơn giản là những con số biết nói về doanh thu mà còn là những giá trị lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến cho xã hội.

Thông qua đoạn phóng sự tái hiện những bước đi của công ty trên hành trình theo đuổi sự bền vững, chúng ta có cơ hội nhìn thấy sự gắn kết và nỗ lực của tập thể Dalat Hasfarm dưới những định hướng đúng đắn từ Ban Lãnh Đạo để đóng góp cho cộng đồng những giá trị thiết thực.

Với mục tiêu hướng đến những giá trị bền vững, chúng ta đã cùng nhau hành động bắt đầu từ những chi tiết nhỏ rồi đến các giải pháp lớn, cùng quyết tâm tạo nên những sản phẩm có chất lượng vượt trội dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại; nhưng không quên mục tiêu xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường và tối ưu hóa các nguồn tài nguyên.

Hãy luôn đồng hành cùng Dalat Hasfarm trên chặng đường phát triển bền vững!