Dalat Hasfarm tiếp tục hỗ trợ các gia đình khó khăn

Dalat Hasfarm tiếp tục hỗ trợ các gia đình khó khăn

Tin tức

26-11-2021

Dalat Hasfarm đã triển khai một hoạt động cộng đồng mới với hình thức trao tặng hơn 500 phiếu mua hàng để hỗ trợ các gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phiếu quà tặng có thể áp dụng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc.

Đại diện các cửa hàng Dalat Hasfarm cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức hoạt động trao tặng. Chiến dịch bắt đầu từ TPHCM và có thể được tiếp tục triển khai tại các thành phố lớn tại Việt Nam trong tháng 12.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các khách hàng thân thiết và cổ đông đã ủng hộ quỹ Thomas Hooft để các hoạt động vì cộng đồng này có thể được thực hiện.