Phó Quản Đốc Sản Xuất (Làm Việc Tại Đơn Dương & Lâm Hà)
Làm việc tại
Lâm Đồng

1. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất sẵn có theo mục tiêu của công...

NHÂN VIÊN CẮM HOA
Làm việc tại
Hà Nội, ...

Tuyển dụng nhân viên cắm hoa và trang trí theo yêu cầu làm việc tại khu vực...

Nhân viên bán hàng tại siêu thị
Làm việc tại
Bình Dương, ...

1.Trưng bày và chăm sóc hàng trên quầy kệ đảm bảo hàng hóa luôn được...

Chọn tỉnh / thành phố
Hà Nội
Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai