TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH BÁN SỈ VÀ SIÊU THỊ TẠI MIỀN BẮC
Làm việc tại
Hà Nội

1. Xây dựng các chiến lược, kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của...

Nhân viên kho (Làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh)
Làm việc tại
Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận hàng hóa: Tiếp nhận hàng hoa tươi và hàng phụ liệu từ Tổng...

Nhân viên bán hàng (Làm việc tại Hà Nội)
Làm việc tại
Hà Nội

- Giới thiệu, cung cấp thông tin về sản phẩm hoa và phụ liệu cắm hoa cho khách...

Chọn tỉnh / thành phố
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Bình Dương
Đồng Nai