Dalat Hasfarm tri ân khách hàng khu vực phía Nam

Hội nghị khách hàng – Sắc xuân Dalat Hasfarm 2019 là dịp để Công ty tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong những...

Dalat Hasfarm Đồng Hành Cùng Operation Smile Hướng Đến Những Giá Trị Cộng Đồng

Trong năm 2018, Dalat Hasfarm tiếp tục các hoạt động hướng đến những giá trị cộng đồng khi được vinh dự đồng hành cùng Operation...

Khai trương cửa hàng hoa tươi Dalat Hasfarm đầu tiên tại Gò Vấp

Ngày 22/12/2018, Dalat Hasfarm chính thức khai trương cửa hàng hoa tươi đầu tiên tại Gò Vấp, trở thành điểm đến thú vị, đáp ứng...

Khám phá tin tức & sự kiện