title="Thu hải đường – Bicolor đỏ">Thu hải đường – Bicolor đỏThu hải đường – Bicolor đỏThu hải đường – Bicolor đỏ

title="Thu hải đường – Bicolor hồng">Thu hải đường – Bicolor hồngThu hải đường – Bicolor hồngThu hải đường – Bicolor hồng

title="Thu hải đường – Bicolor hồng trắng">Thu hải đường – Bicolor hồng trắngThu hải đường – Bicolor hồng trắngThu hải đường – Bicolor hồng trắng

title="Thu hải đường – Bicolor hồng trắng">Thu hải đường – Bicolor hồng trắngThu hải đường – Bicolor hồng trắngThu hải đường – Bicolor hồng trắng

title="Thu hải đường – Cam">Thu hải đường – CamThu hải đường – CamThu hải đường – Cam

title="Thu hải đường – Cam vàng">Thu hải đường – Cam vàngThu hải đường – Cam vàngThu hải đường – Cam vàng

title="Thu hải đường – Đỏ">Thu hải đường – ĐỏThu hải đường – ĐỏThu hải đường – Đỏ

title="Thu hải đường – Hồng">Thu hải đường – HồngThu hải đường – HồngThu hải đường – Hồng

title="Thu hải đường – Hồng">Thu hải đường – HồngThu hải đường – HồngThu hải đường – Hồng